FAQ


1. Co nowego w synergologii odkryją przedstawiciele i pasjonaci nauk społecznych?

Szczegółowy opis gestów autodotyku – gestów, które choć ignorowane, bardzo często występują; jest to niezwykle zróżnicowana kategoria gestów (tj. występują w różnych formach). Dotychczas nikt się nimi w metodyczny sposób nie zajmował. Synergolodzy opracowali kompletną klasyfikację tych ruchów i zbadali ich znaczenie.

 

2. Jakie mity dotyczące komunikacji niewerbalnej obala synergologia?

Synergologia, stosując precyzyjny język opisu zachowań niewerbalnych oraz metodę testowania hipotez zgodną z zasadą falsyfikacjonizmu obowiązującą w naukach dojrzałych, dostarcza zaskakujących odkryć na temat nieświadomej ekspresji emocji, obala również niektóre rozpowszechnione błędne przekonania, np.:

- Nie każde skrzyżowanie rąk i nóg świadczy o zamknięciu

- Patrzenie w prawo nie musi świadczyć o kłamaniu

- Gestykulowanie nie zależy od ręczności

- Nie patrzymy na rozmówców dominującym okiem, zależy to od nastawienia wobec rozmówcy

 

3. Jak przedstawiają się etyczne aspekty w synergologii?

Certyfikowanych synergologów obowiązuje kodeks etyczny. Europejskie i Quebeckie Stowarzyszenia Synergologiczne nadzorują ich pracę pod kątem spełniania standardów etycznych.

 

4. Czy oraz w jaki sposób kontekst kulturowy może wpływać na interpretację komunikacji niewerbalnej i języka ciała? Czy synergologia dysponuje uniwersalnymi kodami zachowań, reakcji?

Perspektywa kulturowa w badaniu języka ciała jest dość ograniczona – użyteczna jest w odniesieniu do najmniejszej kategorii gestów, tzw. symbolicznych. Bardziej owocne jest badanie mowy ciała z perspektywy biologicznej (etologicznej, ewolucyjnej). Dlaczego? Język ciała jest przede wszystkim językiem emocji, a te są bardzo starymi mechanizmami psychologicznymi, które w dużej mierze dzielimy z innymi gatunkami. 

Przyjmowana w synergologii perspektywa pozwoliła odtworzyć uniwersalny język ciała i oddzielić to, co uniwersalne od tego, co kulturowe (głównie gesty symboliczne). Warto zaznaczyć, że systematyzacja ruchów i ustawień ciała pozwoliła ustalić, że gesty uwarunkowane kulturowo stanowią mały procent mowy ciała.

 

5. Jakie predyspozycje należy posiadać, aby stać się synergologiem?

Osoba, która chce zostać synergologiem powinna być gotowa na 300 godzinny trening trwający 3 lata. Przede wszystkim jednak potrzebna jest chęć studiowania tej dziedziny, otwarty umysł; pomocne są też takie cechy jak uważność, spostrzegawczość i wnikliwość.

 

6. Czy synergologia może być wykorzystywana w celu interpretacji komunikacji niewerbalnej w przypadku dzieci oraz młodzieży? Czy w takim samym stopniu jak w przypadku dorosłych?

Oczywiście. Synergologia bazuje na badaniach rozwoju emocjonalnego dzieci. Synergolodzy wyróżniają trzy etapy tego rozwoju: fazę toniczną, sensytywno-emocjonalną i refleksyjną. Podstawowy repertuar emocji wykształca się w ciągu pierwszych czterech, pięciu lat życia. 

 

7. Czy synergologia może być wykorzystywana w celu interpretacji komunikacji niewerbalnej w przypadku osób bardzo dojrzałych?

Tak. W przypadku osób bardzo dojrzałych dochodzi możliwość dokonywania analizy na tzw. poziomie Postawy Posągu – czyli analizy emocji utrwalonych w ciele w postaci zmarszczek, zmian morfologicznych (tj. w sylwetce, np. skrócenie mięśni karku).

 

8. W jaki sposób dziedzina synergologii się rozwija? Jakie posiada perspektywy?

Synergologia cały czas się rozwija. W tej chwili dysponuje etogramem – czyli kompletną klasyfikacją ruchów i ustawień ciała oraz zbiorem koncepcji wyjaśniających te ruchy i pozycje. W tej chwili synergologia weszła w fazę badań eksperymentalnych. Dotychczasowe badania miały charakter korpusowy (tj. były prowadzone na dużych materiałach badawczych) oraz ilościowy i jakościowy. Ze względu na coroczne poszerzanie się kręgu certyfikowanych synergologów, którzy kończą studia pracami dyplomowymi, synergologia poszerza również zbiór odkryć.

 

9. Na ile samokontrola rozmówcy utrudnia odczytanie i interpretację sygnałów niewerbalnych?

Samokontrola jest widoczna. Z pewnością utrudnia odczytanie tego, co jest skrywane, ale trudno ukryć wszystkie wskaźniki realnie przeżywanych emocji. Wielka siła synergologii polega na jej precyzji. Osoby powściągliwe lub maskujące swoje stany wewnętrzne innymi – nieprawdziwymi nie są wstanie ukryć wszystkich elementów swojej emocjonalnej ekspresji. Te drobne aspekty gestów i ustawień dają synergologowi możliwość odczytania tzw. emocji przykrytych.

 

10. Na ile to, co komunikuje osoba niewerbalnie jest konsekwencją złożonych przeżyć a na ile interakcji „tu i teraz”?

W synergologii rozróżnia się dwa rodzaje perspektyw – analityczną oraz systemową. Ta pierwsza odnosi się do ekspresji zależnych głównie od logiki półkul mózgowych; ta druga do wpływu kontekstu na nasze zachowania. Przykładowo miejsce swędzenia nie zależy od kontekstu, natomiast przechylenie głowy zależy od tego, po której stronie siedzi interlokutor.

 

11. Jak pozostać zaangażowanym uczestnikiem rozmowy, jednocześnie obserwując tyle niewerbalnych detali?

Synergolodzy mawiają „gdy aktywnie komunikujesz się, zapomnij o komunikacji niewerbalnej”. Skupianie się na mowie ciała zaburza kontakt. Po to ćwiczy się synergologię na warsztatach lub w ramach treningów, by wykształcić nawyki rozpoznawania sygnałów alarmujących o jakiejś emocji. Gdy ktoś mówi nam, że czuje się dobrze, ale dostrzeżemy skrywane oznaki lęku, możemy zareagować adekwatnie do sytuacji uwzględniając czyjś realny stan wewnętrzny.

 

12. Czy jest możliwe opanowanie swojej mowy ciała, by stać się bardziej skutecznym komunikatorem?

Bardzo kusząca jest myśl o podjęciu próby uczynienia swojej cielesnej komunikacji „perfekcyjną”. Niestety skupianie się na swoich gestach przynosi kombinację dwóch negatywnych efektów:

  • będziemy wyglądać, jakbyśmy czuli się bardzo niekomfortowo (bo ograniczamy nasze ciało, by pracowało przeciw przypływom spontaniczności);
  • będziemy zaniedbywać (lekceważyć) relację ze szkodą dla drugiej osoby.

 

13. Jakie uprawnienia daje certyfikat z synergologii?

Certyfikat ukończenia pełnego treningu synergologiczne potwierdza opanowanie unikalnych umiejętności odczytywania języka ciała w trakcie rozmowy. Certyfikowany synergolog jest ekspertem w zakresie języka i komunikacji niewerbalnej i może świadczyć usługi jako doradca, wykładowca lub coach.